strona w budowie – strona w budowie – strona w budowie – strona w budowieABI MAREK SIKORSKI

ul. MOSTOWA 36, 05-310 KAŁUSZYN

NIP: 822-123-08-72

www.abi-it.pl

biuro@abi-it.pl

mobile: 534-671-877Jakie są zadania ABI?

Głównym zadaniem ABI jest zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.), w szczególności przez:

  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Dodatkowym zadaniem ABI jest prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 u.o.d.o.Podstawowy zakres świadczonych usług w ramach aspektów technicznych:


1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki


2. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi


3. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych


4. Wykonywanie instalacji elektrycznych


5. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


6. Działalność agencji reklamowych


7. Działalność związana z oprogramowaniem
3